Mgr. Martin Frank, advokát

občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, úpadkové právo, trestní právo, dopravní přestupky

zásady
 

Naším cílem není mrtvá znalost litery zákona, ale naopak orientace na řešení životních situací, v nichž převažují jejich právní aspekty.

Základem každého jednání je vztah budovaný na vzájemné důvěře. Profesionalitu, kterou považujeme za samozřejmost, doplňuje komplexní přístup. Vždy bereme v potaz ekonomické a obchodní souvislosti řešeného případu.

Ke každému případu přistupujeme individuálním a kreativním způsobem.
Vždy nabízíme několik různých řešení, která vycházejí ze znalosti konkrétní situace a zohlednění obchodních plánů klienta. Naším záměrem je přitom klást důraz na požadavky klienta.

Důležitá je rovněž optimalizace nákladů spojených s poskytovanou službou. Rozsah služby tedy pružně dokážeme přizpůsobit finančním možnostem klienta. V této souvislosti dáváme přednost paušální odměně, žádné peníze tak nebudou vynaloženy bez souhlasu klienta.

Samozřejmostí pro nás je nepřetržitá dostupnost na telefonu,
7 dní v týdnu, 365 dní v roce.