Mgr. Martin Frank, advokát

občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, úpadkové právo, trestní právo, dopravní přestupky

úpadkové právo
 
  • přihlášky pohledávek do konkurzního a vyrovnacího řízení
  • incidenční spory
  • excindační spory
  • právní servis správcům konkurzních podstat