Mgr. Martin Frank, advokát

občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, úpadkové právo, trestní právo, dopravní přestupky

trestní právo
 
  • zastupování poškozeného
  • obhajoba v trestním řízení, zejména majetkové a hospodářské trestné činy