Mgr. Martin Frank, advokát

občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, úpadkové právo, trestní právo, dopravní přestupky

spolupráce
 

Poskytování právních služeb maximálně zefektivňujeme spoluprací
s odborníky z blízkých oborů. Najdete mezi nimi tyto profese:

  • notář
  • exekutor
  • soudní znalec
  • daňový poradce
  • další externí spolupracovníci