Mgr. Martin Frank, advokát

občanské právo, rodinné právo, obchodní právo, úpadkové právo, trestní právo, dopravní přestupky

občanské právo
 
  • převody vlastnictví, zástavní právo, zřizování věcných břemen, závazkové právo, bezdůvodné obohacení a náhrada škody
  • uzavírání smluv
  • ověřování podpisů
  • problematika závazků a pohledávek
  • prohlášení vlastníků
  • smlouvy o výstavbě